Fermacell systém suché výstavby

Fermacell systém Systém  suché výstavby Expert na Fermacell Fermacell v praxi

Systémy výstavby

Při stavbě obvodových zdí nebo vnitřních příček a podlah existují v zásadě 3 postupy. Prvním je panelová výstavba z prefabrikovaných dílů obvykle betonových které se na místě kompletují. Druhá skupina postupů výstavby je na bázi tuhnutí mokrých směsí malty nebo betonu. Třetí metodou je systém suché výstavby kdy se z desek kvalitního nosného materiálu fermacell a dalších komponent pro uchycení rychle staví jednotlivé příčky nebo podhledy. Protože se zde nepoužije chemický proces tuhnutí nějaké pojivové směsi, postupuje stavba suchou cestou velmi rychle.

Stavební technologie - suchá nebo mokrá výstavba

Technologické postupy výstavby příček, podlah a stropů budov můžeme v kostce rozdělit na dvě skupiny:

  • výstavba s použitím vody do malty, betonu apod.., sem spadají cihlové příčky, betonové stěny, příčky z porobetonových tvárnic (Ytong) spojované maltovým lepidlem apod.
  • stavební postupy bez použití vody - systémy suché výstavby, sem spadají různé sádrokartony, OSB desky a také novina na českém trhu - sádrovláknové systémy Fermacell (novinka pouze v Čechách, v Německu se používají cca 40 let)

Stručně řečeno, stavební postupy s použitím vody vždy využívají nějakou hmotu tuhnoucí po smíchání s vodou (malta, beton nebo maltová lepidla) a toito tuhnutí výrazně zpomaluje stavební práce. Čekací časy na tuhnutí zdržuje a v důsledku se stavba prodlužuje a prodražuje.

Naproti tomu systémy výstavby příček bez použití vody nemají čekací časy na tuhnutí pojících malt nebo betonu a stavební práce mohou jít mnohem rychleji za sebou. Výstavba je potom mnohem rychlejší a tím i levnější.

Princip systému Fermacell

Fermacell je založen na sádrovláknových deskách uchycovaných na nosnou ocelovou nebo dřevěnou konstrukci podobně jako sádrokarton.

Mezi systémem Fermacell a sádrokartonovými systémy je ale zásadní rozdíl z hlediska technologie výroby použité suroviny pro výrobu desek a užitných vlastností výsledných panelů.

Použité vstupní suroviny pro výrobu sádrovláknových desek Fermacell jsou 80% drcený papír a 20% sádrové pojivo. Tento materiál se lisuje jako celistvá kompaktní vrstva za vysokých teplot a tím se docílí vynikajících pevnostních vlastností. Sádrokartonová deska je zjednodušeně řečeno dva papíry vyplněné sádrovou hmotou - toto je základní handicap sádrokartonu, který z důvodu použitého materiálu nemá dostatečnou nosnost a má další nevýhody.

Fermacell má tyto velmi příznivé vlastnosti pro stavbu kvalitních budov:

  • pevnost sádrovláknových desek Fermacell je oproti sádrokartonu několikanásobná
  • výborná odolnost proti vlhku, desky Fermacellu se dají ihnad tak jak jsou použít na příčky v koupelně aniž by se musely extra impregnovat proti vlhku.

Fermacell výhody

Fermacell nelze řadit do sádrokartonové výstavby, přestože navenek se zdá, že je postup podobný - výstavba suchou cestou. Fermacell dosahuje pevnostních parametrů plně srovnatelných se zděnými příčkami, zatímco na sádrokartonovou příčku si nemůžete pověsit ani skříňku. Další velkou nevýhodou sádrokartonu je údržba.