Reference - Přepláštění příček Francouzské lyceum

Popis stavby

Francouzské lyceum se na naši firmu obrátilo s prosbou vyřešit problém s malou pevností stávajících sádrokartonových příček, které nedokázaly odolat mechanickému namáhání žáků školy.

Na chodbách Francouzského lycea byly použity klasické příčky ze sádrokartonu které neodolávaly dětem které se o přestávkách proháněly a opíraly o stěny. Stěny byly místy téměř prokopnuté skrz desku. Po zjištění problému naše firma navrhla na straně chodby přidat jednu vrstvu Fermacell desek 1,0 cm na příčku. Takto posílené stěny odolávají jakémukoliv namáhání o přestávkách.

Fotogalerie