Reference - Příčky a stropy kanceláře Jaffholz

Popis stavby

S požadavkem na zhotovení kvalitních fermacellových příček a stropů pro tuto stavbu nás oslovila firma JeTas.sr.o která má jako hlavní obor podnikání tesařinu. Naši firmu si vyhledali podle referencí jako specialistu na instalace fermacelových konstrukcí pod značkou FERMACELL EXPERT.

Na této stavbě se z malého půdního prostoru který sloužil jako skladiště a archív se stavební úpravou vytvořil prostor pro tři kanceláře s archívem. Naše firma zde realizovala opláštění příček fermacell deskami 12,5 na dřevěné konstrukci kde jsme desky sponkovali na lepenou spáru. Strop jsme zavěsili na ocelovou konstrukci. Na této stavbě byly různé skladby konstrukce stropů (tj. různé tlouštky izolací).

Rakouský architekt, který měl tuto stavbu na starosti měl požadavek suché podlahy pro její rychlou a snadnou montáž. Podlaha splňuje vysoké nároky zatížení a namáhání v kancelářích.

Skladba podlahy:

  • vyrovnávací podsyp na srovnání podlah které měly různé výšky.
  • polystyrén do podlahy na zvednutí výšky abychom se dostaly na úroveň ocelových traverz které šli napříč kancelářemi.
  • podlahový fermacell prvek 2,5cm

Dále jsme na této stavbě také pokládali dřevěnou podlahu.

Fotogalerie